Giới thiệu các ngành và chuyên ngành đào tạo đại học năm 2022


STT

Tên ngành

Mã xét tuyển ĐH
chính quy

Tổ hợp môn xét tuyển

Các chuyên ngành đào tạo

1

Quản trị kinh doanh

7340101

(A00, A01, D01, D07)

Toán - Lý - Hóa;

Toán - Lý - Anh;

Toán - Văn - Anh;

Toán - Hoá - Anh

1.1. Quản trị kinh doanh
Fb:https://www.facebook.com/ChuyennganhQTKD

1.2. Quản trị Thương mại điện tử
Fb: https://www.facebook.com/QuantriTMDT


1.3. Quản trị Marketing - Truyền thông

Fb: https://www.facebook.com/ChuyennganhQTKD
1.4. Quản trị kinh doanh Mỏ
1.5. Quản trị kinh doanh dầu khí

2

Kế toán

7340301

(A00, A01, D01, D07)

Toán - Lý - Hóa;

Toán - Lý - Anh;

Toán - Văn - Anh;

Toán - Hoá - Anh

2.1. Kế toán doanh nghiệp

2.2. Kế toán tài chính công

Fb:https://www.facebook.com/ketoanHUMG

3

Tài chính - Ngân hàng

7340201

(A00, A01, D01, D07)

Toán - Lý - Hóa;

Toán - Lý - Anh;

Toán - Văn - Anh;

Toán - Hoá - Anh

3.1. Tài chính doanh nghiệp

Fb:https://www.facebook.com/taichinhnganhangHUMG

4

Quản lý công nghiệp

7510601

(A00, A01, D01, D07)

Toán - Lý - Hóa;

Toán - Lý - Anh;

Toán - Văn - Anh;

Toán - Hoá - Anh

4.1. Quản lý công nghiệp

4.2. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Fb:https://www.facebook.com/Quanlycongnghiep.HUMG


1-NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT

Nội dung

Thông tin

1

Ngành Quản trị kinh doanh học gì?

- Người học được trang bị kiến thức từ đại cương đến kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị kinh doanh trong các tổ chức trên thực tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh và có sự toàn cầu hóa.

- Trang bị các kiến thức cơ bản về quản lý điều hành hoạt động trong các doanh nghiệp của nền kinh tế quốc dân

- Được trang bị các kỹ năng cần thiết để thực hiện quá trình quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp như: Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát.

- Được trang bị các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp , kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc theo nhóm…

- Đảm bảo đạt chuẩn đầu ra ngoài ngữ và tin học theo quy định

2

Cơ hội việc làm

- Nhu cầu nhân lực về QTKD hiện rất lớn, vị trí việc làm rất phong phú. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận vai trò chuyên viên, cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách, cán bộ giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đào tạo, các cơ quan nhà nước, cho đến các công việc trong các doanh nghiệp như nhân viên kinh doanh, marketing, quản lý nhân sự, quản lý doanh nghiệp…

Theo kết quả khảo sát thì 80 ÷ 90% sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành sau tốt nghiệp.

3

Điều kiện học tập và chính sách hỗ trợ sinh viên

Sinh viên được trang bị đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất và điều kiện  tốt nhất trong quá trình học tập. Được hỗ trợ từ hệ thống các kênh khác nhau như cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, bộ môn, khoa và các phòng ban chức năng.

4

Thời gian đào tạo và mức học phí

- Thời gian đào tạo theo kế hoạch là 4 năm, sinh viên viên học tốt có thể tốt nghiệp sớm với than gian học chỉ 3 năm

- Mức học phí của ngành học trong  trường công lập nên tuân thủ các quy định hướng dẫn của Nhà nước về mức học phí, miễn giảm và hỗ trợ học phí cho sinh viên. Học phí trung bình một năm học khoảng 10 triệu đồng.

5

Cơ hội học bổng và mức lương sau khi ra trường

- Trong quá trình học tập sinh viên có cơ hội nhận được học bổng học tập của Khoa, của nhà trường và của các cơ quan doanh nghiệp đối tác và cơ hội du học từ các học bổng của các trường nước ngoài là  đối tác với Trường Đại học Mỏ - Đia chất.

- Mức lương phổ biến của sinh viên sau khi tốt nghiệp thường dao động ở mức trung bình từ 8 -10 triệu đồng/tháng

 2-NGÀNH KẾ TOÁN

STT

Nội dung

Thông tin

1

Ngành Kế toán học gì?

- Kiến thức: Khi học ngành kế toán, sinh viên được trang bị kiến thức đại cương đến kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tài chính, kếtoán, kiểm toán trong các tổ chức như quản trị tài chính, dòng tiền, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toánvật tư, kế toán thuế ...

- Kỹ năng: sinh viên được trang bị thêm những kỹ năng mềm cần thiết như: Phân tích và giải quyết vấn đề; Thử nghiệm, nghiên cứu, khám phá tri thức; Tư duy hệ thống và tư duy phê bình; Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo, làm việc theo nhóm; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình hiệu quả; Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng lập kế hoạch… để sau khi ra trường các bạn sinh viên sẽ có những kiến thức nền tảng cơ bản nhất, tìm được công việc tốt phù hợp với chuyên ngành và mang lại nhiều lợi ích cho công ty.

- Ngoại ngữ: sinh viên được trang bị ngoại ngữ chủ yếu là tiếng Anh, đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tin học: sinh viên được trang bị các kiến thứcvề tin học, đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

Cơ hội việc làm

Sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành sau tốt nghiệp với các vị trí việc làm:

- Thủ quỹ, thủ kho, nhân viên kế toán

- Giảngviên

- Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểmtoán

- Kế toán trưởng của công ty, doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp tư nhân, …

- Trưởng phòng kế toán của đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện), cơ quan hành chính (cấp xã phường, quận huyện, tỉnh, thành phố), cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận…

- Giám đốc tài chính

- Cán bộ quản lý thuế, thanh tra thuế, kiểm soát viên

- Nhà tư vấn tài chính

- Nhân viên môi giới chứng khoán

- Nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ

3

Điều kiện học tập và chính sách hỗ trợ sinh viên

- 100% giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ trực tiếp giảng dạy, ngoài ra còn có những chuyên gia đến từ doanh nghiệp cùng tham gia giảng dạy

- Sinh viên được học tập trong môi trường học tập hiện đại với hệ thống phòng học đều được trang bị máy chiếu. Các tài liệu học tập được lưu trữ trong thư viện của nhà trường, với việc tra cứu và mượn tài liệu dễ dàng.

- Sinh viên được tiếp cận vớihệ thống kế toán thực tế thông qua các lớp học Kế toán thực hành đồng thời được giới thiệu đến doanh nghiệp thực tập, làm partime trong thời gian học và xin việc làm sau khi tốt nghiệp

- Sinh viên được trải nghiệm 4 năm đại học trong môi trường thân thiện với sự hỗ trợ nhiệt tình trách nhiệm của hệ thống cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm chuyên nghiệp đồng thời được tham gia vàocáccâu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao... của trường, khoa.

- Được hưởng các chế độ chính sách về học bổng và miễn giảm học phí theo quy định

 

4

Thời gian đào tạo và mức học phí

- Thời gian đào tạo ngành kế toán hệ đại họclà 4 năm.

- Thời gian đào tạo theo kế hoạch là 4 năm, sinh viên viên học tốt có thể tốt nghiệp sớm với than gian học chỉ 3 năm

- Mức học phí của ngành học trong  trường công lập nên tuân thủ các quy định hướng dẫn của Nhà nước về mức học phí, miễn giảm và hỗ trợ học phí cho sinh viên. Học phí trung bình một năm học khoảng 10 triệu đồng.

5

Cơ hội học bổng và mức lương sau khi ra trường

- Sinh  viên theo học ngành Kế toán có cơ hội nhận được học bổng khuyến khích học tập hàng kỳ của Nhà trường, của Khoa Kinhtế & QTKD và có cơ hội nhận học bổng du học ở nhiều nước trên thế giới, cả ở hệ đại học và sau đại học.

- Mức lương phổ biến của sinh viên sau khi ra trường làm đúng ngành là từ 7 ÷ 15triệu đồng, đặc biệt là các bạn có khả năng ngoại ngữ tốt mức thu nhập cao hơn từ 15-25 triệu

 3- NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

STT

Nội dung

Thông tin

1

Ngành Tài chính – Ngân hàng học gì?

Kiến thức: sinh viên được trang bị kiến thức đại cương đến kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong các tổ chức như định giá doanh nghiệp, phân tích tài chính, quản trị rủi ro tài chính, quản lý thu chi ngân sách, phân tích chính sách công, ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ, kế toán dự trữ, ngân sách nhà nước ....

- Kỹ năng: sinh viên được trang bị thêm những kỹ năng mềm cần thiết như: Phân tích và giải quyết vấn đề;Thử nghiệm, nghiên cứu, khám phá tri thức; Tư duy hệ thống và tư duy phê bình; Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo, làm việc theo nhóm; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình hiệu quả; Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng lập kế hoạch… để sau khi ra trường các bạn sinh viên sẽ có những kiến thức nền tảng cơ bản nhất, tìm được công việc tốt phù hợp với chuyên ngành và mang lại nhiều lợi ích cho công ty.

- Ngoại ngữ: sinh viên được trang bị ngoại ngữ chủ yếu là tiếng Anh, đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tin học: sinh viên được trang bị các kiến thức về tin học, đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

Cơ hội việc làm

Sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành sau tốt nghiệp với các vị trí việc làm:

•      Chuyên viên thẩm định tài chính dự án

•      Nhân viên ngân hàng (giao dịch viên, kiểm soát viên, tín dụng cá nhân, tín dụng DN, đầu tư tài chính,….)

•      Nhàthuhồivốn

•      Quảnlý quỹ

•      Nhàphântíchngânsách

•      Nhân viên, đại lý bảo hiểm

•      CánbộHảiquan

 

3

Điều kiện học tập và chính sách hỗ trợ sinh viên

- 100% giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ trực tiếp giảng dạy, ngoài ra còn có những chuyên gia đến từ doanh nghiệp cùng tham gia giảng dạy

- Sinh viên được học tập trong môi trường học tập hiện đại với hệ thống phòng học đều được trang bị máy chiếu. Các tài liệu học tập được lưu trữ trong thư viện của nhà trường, với việc tra cứu và mượn tài liệu dễ dàng.

- Sinh viên được giới thiệu đến doanh nghiệp ngân hàng thực tập, làm partime trong thời gian học và xin việc làm sau khi tốt nghiệp

- Được hưởng các chế độ chính sách về học bổng và miễn giảm học phí theo quy định

- Sinh viên được trải nghiệm 4 năm đại học trong môi trường thân thiện với sự hỗ trợ nhiệt tình trách nhiệm của hệ thống cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm chuyên nghiệp đồng thời đượctham gia vào các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao... của trường, khoa

4

Thời gian đào tạo và mức học phí

- Thời gian đào tạo theo kế hoạch là 4 năm, sinh viên viên học tốt có thể tốt nghiệp sớm với than gian học chỉ 3 năm

- Mức học phí của ngành học trong  trường công lập nên tuân thủ các quy định hướng dẫn của Nhà nước về mức học phí, miễn giảm và hỗ trợ học phí cho sinh viên. Học phí trung bình một năm học khoảng 10 triệu đồng.

5

Cơ hội học bổng và mức lương sau khi ra trường

- Sinh viên theo học ngành Tài chính Ngân hàng có cơ hội nhận được học bổng khuyến khích học tập hàng kỳ của Nhà trường, của Khoa Kinh tế & QTKD và có cơ hội nhận học bổng du học ở nhiều nước trên thế giới, cả ở hệ đại học và sau đại học.

- Mức lương sau khi ra trường trung bình từ 8-15 triệu đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp có khả năng ngoại ngữ tốt mức đãi ngộ sẽ cao hơn từ 15-25 triệu

 4-NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

STT

Nội dung

Thông tin

1

Ngành Quản lý công nghiệp học gì?

- Chương trình đào tạo ngành Quản lý công nghiệp trang bị cho người học cả kiến thức về kinh tếvà kiến thức nền tảng về kỹ thuật công nghệ. Sinh viên ngành Quản lý công nghiệp sẽ được đào tạo các kiến thức chuyên môn liên quan đến hoạt động quản lý và điều hành các doanh nghiệp công nghiệp như: Tổ chức và điều hành sản xuất, Tổ chức các hoạt động Logicstis và quản lý chuỗi cung ứng, quản lý nhân lực, quản lý chất lượng, quản lý tài chính, quản lý công nghệ, quản lý tồn kho ...

- Được trang bị các kỹ năng cần thiết để thực hiện hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp như: Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát.

- Được trang bị các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp , kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc theo nhóm…

- Đảm bảo đạt chuẩn đầu ra ngoài ngữ và tin học theo quy định

2

Cơ hội việc làm

Cử nhân ngành Quản lý công nghiệp sau khi ra trường sẽ có cơ hội làm việc tại các tổ chức sản xuất, dịch vụ, thương mại với các quy mô khác nhau, đặc biệt có nhiều cơ hội làm việc tại các khu công nghiệp, các công ty đa quốc gia, các hãng vận tải, các doanh nghiệp Logistics với các vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp như:

- Nhân viên quản lý mua hàng, quản lý kho, kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm tại các bộ phận: Kho, Kế hoạch sản xuất, Kiểm tra chất lượng sản phẩm (QC) trong các nhà máy;

- Nhân viên quản lý, điều phối các hoạt động xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu trong doanh nghiệp;

- Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu và các dịch vụ vận chuyển;

- Nhân viên quản lý, điều phối các dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong thương mại điện tử.

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như: Trưởng bộ phận Kho; Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất; Trưởng bộ phận giao nhận hàng hóa; Trưởng bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu

3

Điều kiện học tập và chính sách hỗ trợ sinh viên

- 100% giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ trực tiếp giảng dạy, ngoài ra còn có những chuyên gia đến từ doanh nghiệp cùng tham gia giảng dạy

- Sinh viên được học tập trong môi trường học tập hiện đại với hệ thống phòng học đều được trang bị máy chiếu. Các tài liệu học tập được lưu trữ trong thư viện của nhà trường, với việc tra cứu và mượn tài liệu dễ dàng.

- Sinh viên được giới thiệu đến doanh nghiệp ngân hàng thực tập, làm partime trong thời gian học và xin việc làm sau khi tốt nghiệp

- Được hưởng các chế độ chính sách về học bổng và miễn giảm học phí theo quy định

- Sinh viên được trải nghiệm 4 năm đại học trong môi trường thân thiện với sự hỗ trợ nhiệt tình trách nhiệm của hệ thống cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm chuyên nghiệp đồng thời đượctham gia vào các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao... của trường, khoa

4

Thời gian đào tạo và mức học phí

- Thời gian đào tạo theo kế hoạch là 4 năm, sinh viên viên học tốt có thể tốt nghiệp sớm với than gian học chỉ 3 năm

- Mức học phí của ngành học trong  trường công lập nên tuân thủ các quy định hướng dẫn của Nhà nước về mức học phí, miễn giảm và hỗ trợ học phí cho sinh viên. Học phí trung bình một năm học khoảng 10 triệu đồng.

5

Cơ hội học bổng và mức lương sau khi ra trường

- Sinh viên theo học ngành Tài chính Ngân hàng có cơ hội nhận được học bổng khuyến khích học tập hàng kỳ của Nhà trường, của Khoa Kinh tế & QTKD và có cơ hội nhận học bổng du học ở nhiều nước trên thế giới, cả ở hệ đại học và sau đại học.

- Mức lương sau khi ra trường trung bình từ 8-15 triệu đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp có khả năng ngoại ngữ tốt mức đãi ngộ sẽ cao hơn từ 15-25 triệu

 

 

Bài viết mới

Journal of the Polish Mineral Engineering Society

Journal of the Polish Mineral Engineering Society

» Chi tiết

Polish Mineral Engineering Society

Professsor, Universtiy of Canbera

» Chi tiết

Polish Mineral Engineering Society

Professsor, Universtiy of Canbera

» Chi tiết

Call for paper

Mineral activities are formed by a wide range of mineral exploration, excavation, enrichment, transportation and sales. The contribution of mineral activities to the nations wealth and the sustainable development is more and more globally important

» Chi tiết

Lễ bảo vệ tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử K63

Thế hệ Rồng vàng đầu tiên của chuyên ngành Quản_Trị_Thương_Mại_Điện_Tử đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, chính thức kết thúc 4 năm thanh xuân rực rỡ tại HUMG.

» Chi tiết

Bước nhảy tân sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh DANCE FEBA 2022

Tối qua ngày 25/5 ngày hội bước nhảy dành cho các bạn tân sinh viên Khoa Kinh tế khóa 66 do LIÊN CHI ĐOÀN – LIÊN CHI HỘI KHOA KINH TẾ & QTKD – HUMG tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.

» Chi tiết

Giới thiệu ngành Kế toán

Các thông tin tuyển sinh ngành Kế toán

» Chi tiết