Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, định hướng ứng dụng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

Tên ngành đào tạo: QUẢN LÝ KINH TẾ                        Mã số: 8310110

Tên tiếng Anh: ECONOMIC MANAGEMENT

Khoa (bộ môn): Kinh tế - Quản trị kinh doanh

Định hướng đào tạo: Ứng dụng

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Quản lý kinh tế        

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo

                   Khối lượng kiến thức: Theo định hướng ứng dụng: 60 TC

               Thời gian đào tạo: 2 năm

Cấu trúc chương trình đào tạo

 

Nội dung

Định hướng ứng dụng

(60TC)

Phần 1. Nhóm các học phần bắt buộc

Học phần học chung: Triết học

3

Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu

24

Phần 2. Nhóm các học phần tự chọn

22

Phần 3. Luận văn thạc sĩ

11

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC

TT

Mã số

Tên các học phần

Khối lượng (TC)

Cán bộ giảng dạy

Tên tiếng việt

Tên tiếng anh

5.1

Nhóm các học phần bắt buộc

 

27

 

5.1.1

Các học phần học chung

 

3

 

1

8020101

Triết học

Phylosophy

3

BM Nguyên lý CN Mác-LN

5.1.2

Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu

 

24

 

1

8070201

Quản lý chiến lược

Strategy management

3

TS Nguyễn Thị Kim Ngân

TS Nguyễn Thị Hồng Loan

2

8070301

Quản lý dự trữ hàng hóa

Commodity reserves management

2

PGS.TS Đỗ Hữu Tùng

TS. Đào Anh Tuấn

3

8070101

Phân tích định lượng trong quản lý kinh tế

Quantitative analysis for economic management

3

TS Vũ Diệp Anh

PGS.TS Nhâm Văn Toán

 

4

8070302

Dự báo kinh tế

Economic Forecast

2

TS Lê Minh Thống

PGS.TS Nguyễn Đức Thành

5

8070303

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cao

Advanced project management for investment on construton

3

TS Phan Thị Thái

TS Đồng Thị Bích

6

8070401

Tổ chức nguồn lực tài chính

Organizing Financial resources

3

TS Nguyễn Duy Lạc

TS Nguyễn Thị Kim Oanh

7

8070404

Pháp luật kinh doanh

Business Law

3

TS  Bùi Thị Thu Thủy

TS Nguyễn Thị Hồng Loan

8

8070104

Hệ thống thông tin trong quản lý kinh tế

Information system in Economic Management

2

TS Nguyễn Thị Bích Ngọc

TS Đào Anh Tuấn

9

8070102

Quản lý nhà nước về kinh tế

State Management of the Economy

3

TS Nguyễn Văn Bưởi

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh

5.2

Nhóm các học phần tự chọn

(học viên chọn 22TC)

 

22

 

1

8070305

Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản và doanh nghiệp

Methods for evaluating assets and corporate values

2

TS Phan Thị Thái

TS Lê Minh Thống

2

8070103

Quản trị kinh doanh quốc tế

International business management

2

TS Vũ Diệp Anh

PGS.TS Nhâm Văn Toán

 

3

8070402

Xây dựng cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Building structural capital of enterprises in market economy

2

TS Nguyễn Duy Lạc

TS Lưu Thị Thu Hà

4

8070202

Tâm lý học trong quản lý kinh tế

Psychology in Economics Management

2

TS Đặng Huy Thái

TS Bùi Thị Thu Thủy

5

8070306

Kỹ thuật Marketing nâng cao

Advanced Marketing Technique

2

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Nga

PGS.TS Nguyễn Đức Thành

6

8070410

Quản lý tài chính công

Public finance Management

2

TS Lưu Thị Thu Hà

TS Phan Hữu Nghị

7

8070307

Bài toán tối ưu trong quản lý kinh tế

Optimal problem in economic management

2

PGS.TS Đỗ Hữu Tùng

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh

8

8070204

Kinh tế học lao động

Labor economics

2

TS Đào Anh Tuấn

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh

9

8070308

Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế

Enviromental Economics and Management

2

TS Nguyễn Thị Kim Ngân

TS Đồng Thị Bích

10

8070304

Quản lý tài nguyên và môi trường

Resource and environment management

2

PGS.TS Đỗ Hữu Tùng

TS Nguyễn Thị Kim Ngân

 

11

8070203

Quản lý chi phí

Cost management

2

PGS.TS  Nguyễn Ngọc Khánh

TS Phạm Thị Hồng Hạnh

12

8070411

Các định chế tài chính

The financial institutions

2

TS Nguyễn Tiến Hưng

TS Phí Thị Kim Thư

13

8070205

Quản lý sự thay đổi và khủng hoảng của các tổ chức

Organizations’ Changes and Crisis Management

2

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Nga

14

8070405

Quản lý Ngân sách Nhà nước

State budget Management

2

TS. Nguyễn Thị Bích Phượng

TS Nguyễn Tiến Hưng

15

8070406

Quản lý Kho bạc Nhà nước

Management of the State Treasury

2

PGS.TS Lê Hùng Sơn

TS Nguyễn Tiến Hưng

16

8070407

Quản lý Thuế

Tax management

2

TS Nguyễn Thị Kim Oanh

TS Phạm Thu Hương

17

8070408

Quản lý tài sản công

Management of public assets

2

TS Phí Thị Kim Thư

TS Lưu Thị Thu Hà

 

18

8070409

Tiền tệ ngân hàng

Monetary banking

2

TS Phí Thị Kim Thư

TS Nguyễn Thị Bích Phượng

 

19

8070206

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế

Research Methods in Economics

2

TS. Đào Anh Tuấn

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

 

8070130

Luận văn thạc sĩ

Master Thesis

11

 

 

 

Tổng

 

60

 


THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO,CLICK HERE

 

Bài viết mới

Journal of the Polish Mineral Engineering Society

Journal of the Polish Mineral Engineering Society

» Chi tiết

Polish Mineral Engineering Society

Professsor, Universtiy of Canbera

» Chi tiết

Polish Mineral Engineering Society

Professsor, Universtiy of Canbera

» Chi tiết

Call for paper

Mineral activities are formed by a wide range of mineral exploration, excavation, enrichment, transportation and sales. The contribution of mineral activities to the nations wealth and the sustainable development is more and more globally important

» Chi tiết

Lễ bảo vệ tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử K63

Thế hệ Rồng vàng đầu tiên của chuyên ngành Quản_Trị_Thương_Mại_Điện_Tử đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, chính thức kết thúc 4 năm thanh xuân rực rỡ tại HUMG.

» Chi tiết

Bước nhảy tân sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh DANCE FEBA 2022

Tối qua ngày 25/5 ngày hội bước nhảy dành cho các bạn tân sinh viên Khoa Kinh tế khóa 66 do LIÊN CHI ĐOÀN – LIÊN CHI HỘI KHOA KINH TẾ & QTKD – HUMG tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.

» Chi tiết

Giới thiệu ngành Kế toán

Các thông tin tuyển sinh ngành Kế toán

» Chi tiết