CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

- Tên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế

- Tên tiếng Anh:        ECONOMIC MANAGEMENT

- Mã số:                   9.310110

- Khoa chủ quản:       Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khối lượng kiến thức:   08 TC

Thời gian đào tạo:      3 năm (đối với NCS đã có bằng thạc sĩ)

4 năm (đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ)

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Nhóm các học phần bắt buộc:   04 TC

- Nhóm học phần tự chọn:   04 TC

- Luận án tiến sĩ:  3 năm

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC

TT

Mã số

Tên nhóm kiến thức và học phần

K.lượng (TC)

Cán bộ giảng dạy

I

 

Nhóm các học phần bắt buộc

04

 

1

9070101

Đánh giá giá trị tổng hợp mỏ khoáng sản

02

PGS.TS Đỗ Hữu Tùng

2

9070102

Lý thuyết mô hình trong nghiên cứu kinh tế

02

PGS.TS Nhâm Văn Toán

II

 

Nhóm các học phần tự chọn

04

 

1

9070103

Sử dụng các công cụ tài chính trong điều hành kinh tế vĩ mô

02

TS Nguyễn Duy Lạc

2

9070104

Lý thuyết về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp

02

TS Phan Thị Thái

3

9070105

Tổ chức hạch toán kinh tế nội bộ và khoán chi phí trong các doanh nghiệp

02

TS Đặng Huy Thái

4

9070106

Chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực Mỏ-Địa chất-Dầu khí

02

PGS.TS Nguyễn Đức Thành

III

 

Các chuyên đề cấp tiến sĩ

06

 

1

 

Tiểu luận tổng quan

02

 

2

 

Chuyên đề 1

02

 

3

 

Chuyên đề 2

02

 

 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO (đối với hệ 3 năm)

TT

Mã số

Tên nhóm kiến thức và học phần

K.lượng (TC)

Học kỳ

Tổng

LT

BT

TH

TL

I

Nhóm các học phần bắt buộc

04

         

1

9070101

Đánh giá giá trị tổng hợp mỏ khoáng sản

02

1,5

0,5

   

1

2

9070102

Lý thuyết mô hình trong nghiên cứu kinh tế

02

1,5

0,5

   

1

II

Nhóm các học phần tự chọn

(NCS chọn 04 TC)

04

         

1

9070103

Sử dụng các công cụ tài chính trong điều hành kinh tế vĩ mô

02

1,5

0,5

   

1

2

9070104

Lý thuyết về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp

02

1,5

0,5

   

1

3

9070105

Tổ chức hạch toán kinh tế nội bộ và khoán chi phí trong các doanh nghiệp

02

1,5

0,5

   

1

4

9070106

Chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực Mỏ-Địa chất-Dầu khí

02

1,5

0,5

   

1

III

 

Các chuyên đề cấp tiến sĩ

6

         

 

 

Tiểu luận tổng quan

02

 

 

 

 

2

 

 

Chuyên đề 1

02

 

 

 

 

3

 

 

Chuyên đề 2

02

 

 

 

 

4

VI

 

Luận án tiến sĩ

76

 

 

 

 

 

 

 

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở

 

 

 

 

 

5

 

 

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

 

 

 

 

 

6

 

 

Tổng số tín chỉ đào tạo

90

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới

Journal of the Polish Mineral Engineering Society

Journal of the Polish Mineral Engineering Society

» Chi tiết

Polish Mineral Engineering Society

Professsor, Universtiy of Canbera

» Chi tiết

Polish Mineral Engineering Society

Professsor, Universtiy of Canbera

» Chi tiết

Call for paper

Mineral activities are formed by a wide range of mineral exploration, excavation, enrichment, transportation and sales. The contribution of mineral activities to the nations wealth and the sustainable development is more and more globally important

» Chi tiết

Lễ bảo vệ tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử K63

Thế hệ Rồng vàng đầu tiên của chuyên ngành Quản_Trị_Thương_Mại_Điện_Tử đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, chính thức kết thúc 4 năm thanh xuân rực rỡ tại HUMG.

» Chi tiết

Bước nhảy tân sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh DANCE FEBA 2022

Tối qua ngày 25/5 ngày hội bước nhảy dành cho các bạn tân sinh viên Khoa Kinh tế khóa 66 do LIÊN CHI ĐOÀN – LIÊN CHI HỘI KHOA KINH TẾ & QTKD – HUMG tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.

» Chi tiết

Giới thiệu ngành Kế toán

Các thông tin tuyển sinh ngành Kế toán

» Chi tiết