Các công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước năm 2021, Khoa KT-QTKD

STT

Công bố khoa học

Xem

1

Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất (tiếng Anh)
The effect of debt ratio and COVID-19 pandemic on profitability of Vietnam coal mining enterprises
31/12/2021
Phạm Thu Trang, Ngô Văn Hưởng, Lê Thị Thúy Hà
Xem trang web...

 

2

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Journal of the Polish Mineral Engineering Society
Vision Zero - Tools for Safety, Health, and Well-being Management and the Application in the Vietnamese Coal Mining Industry
25/12/2021
Nguyễn Thị Hoài Nga, Meesmann Ulrich, Truong Ngoc Linh, Trinh Vu Hoa
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm

 

3

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Journal of the Polish Mineral Engineering Society
Improvement of State Institution on Mineral Resources Management and Exploitation in Vietnam
10/11/2021
Phạm Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hoài Nga, Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Ngọc Bích
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm

 

4

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Journal of the Polish Mineral Engineering Society
Applying Artificial Pillar to Replace the Coal Pillar Protecting Roadway to Increase Production Efficiency and Sustainable Development in the Vietnamese Coal Industry
10/11/2021
Dinh Van Cuong, Nguyen Anh Tuan, Tran Van Thanh, Duong Duc Hai, Nguyễn Thị Hoài Nga
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm

 

5

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Kinh nghiệm quốc tế về quản lý tài chính công và bài học cho Việt Nam
28/07/2021
Phí Thị Kim Thư
Tải tệp đính kèm

 

6

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí công thương
Mô hình lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng tới giá bán than của Việt Nam
26/07/2021
Đồng Thị Bích
Tải tệp đính kèm

 

7

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
An toàn vệ sinh lao động
Vision Zero: 7 nguyên tắc vàng và việc áp dụng tại Việt Nam
26/07/2021
Nguyễn Thị Hoài Nga
Tải tệp đính kèm

 

8

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Journal of Finance and Accounting Reasearch
PROTECTION OF EMPLOYMENT RIGHTS OF FEMALE WORKERS IN VIETNAM
21/07/2021
Nguyễn Thị Hồng Loan, Bùi Thị Thu Thủy, Phạm Thu Trang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Thái
Tải tệp đính kèm

 

9

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử theo pháp luật Việt Nam
05/07/2021
Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Minh Chiến
Xem trang web...

 

10

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Ứng dụng mô hình Dupont trong phân tích tài chính Công ty cổ phần than Cọc Sáu
01/07/2021
Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Tiến Hưng, Vũ Mạnh Dũng
Tải tệp đính kèm

 

 

11

Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Ứng dụng mô hình Dupont trong phân tích tài chính Công ty cổ phần than Cọc Sáu
01/07/2021
Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Tiến Hưng, Vũ Mạnh Dũng
Tải tệp đính kèm

 

12

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Tài chính
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt trong quản trị dòng tiền tại Tập đoàn TKV
30/06/2021
Dương Thị Nhàn
Tải tệp đính kèm

 

13

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công Thương
Cạnh tranh giữa Thái Lan và Việt Nam trên thị trường gạo Trung Quốc
26/06/2021
Vũ Diệp Anh
Tải tệp đính kèm

 

14

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Resources Policy
Proposing two novel hybrid intelligence models for forecasting copper price based on extreme learning machine and meta-heuristic algorithms
25/06/2021
Hong Zhang, Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Biswajeet Pradhan, Ngoc-Luan Mai, Vũ Diệp Anh
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm

 

15

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Resources Policy
Forecasting monthly copper price: A comparative study of various machine learning-based methods
24/06/2021
Hong Zhang, Nguyễn Hoàng, Vũ Diệp Anh, Bùi Xuân Nam, Biswajeet Pradhan
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm

 

16

Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ
Chế độ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp theo pháp luật Việt Nam
16/06/2021
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tải tệp đính kèm

 

17

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công Thương
Một số nét chính trong xuất khẩu gạo của Việt Nam
15/06/2021
Vũ Diệp Anh
Tải tệp đính kèm

 

18

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG
Giải pháp quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quản cừa khẩu Móng Cái
01/06/2021
Nguyễn Tiến Hưng, Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Hải Đăng
Tải tệp đính kèm

 

19

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công Thương
Đề xuất bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng công tác kế hoạch của doanh nghiệp
01/06/2021
Lê Đình Chiều
Tải tệp đính kèm

 

20

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương
TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
01/06/2021
Nguyễn Thanh Thảo
Tải tệp đính kèm

 

21

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán
Một số vấn đề về dự phòng phải thu khó đòi tại Tổng công ty Đông Bắc
23/05/2021
Nguyễn Thị Minh Thu
Tải tệp đính kèm

 

22


Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Tác động của Fintech tới hoạt động của ngành tài chính - ngân hàng
21/05/2021
Phạm Thu Hương

 

23

Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Hội thảo Emma 5
Factors affecting the fulfillment of of corpotate social responsibility toward the employees at the coal mining enterprises under Vietnam National Coal - Mineral Industry Holding Corporation Limited
21/05/2021
Phạm Thu Hương, Đào Anh Tuấn, Phạm Kiên Trung, Phạm Kim Thư
Tải tệp đính kèm

 

24

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công thương
Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mức học phí theo quan điểm người học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất
20/05/2021
Lê Văn Chiến, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Thị Hường
Tải tệp đính kèm

 

25

Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định - vấn đề đặt ra và một số kiến nghị
18/05/2021
Lưu Thị Thu Hà, Lê Anh Tuấn
Tải tệp đính kèm

 

26

Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Tạp chí Đồng Hành Việt
Đảm bảo môi trường tại các làng nghề sử dụng lao động khuyết tật: thực trạng và giải pháp
01/05/2021
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tải tệp đính kèm

 

27

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Journal of World Energy Law and Business
The competition possibility between renewable energy and fossil energy in Vietnam in the future
01/05/2021
Lê Minh Thống, Trần Văn Hiệp, Bùi Thị Thu Thủy, Đỗ Hữu Tùng
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm

 

28

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công Thương
Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế trong các trường đại học kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội
01/05/2021 (Không tính điểm)
Lê Đình Chiều, Phan Thị Thùy Linh, Nguyễn Văn Thưởng
Tải tệp đính kèm

 

29

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công thương
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức học phí theo quan điểm người học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất
30/04/2021 (Không tính điểm)
Lê Văn Chiến, Phạm Kiên Trung, Nguyễn Đức Thắng
Tải tệp đính kèm

 

30

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
The Extractive Industries and Society
A review of Social License to Operate in Southeast Asian Mining
24/04/2021
Nguyễn Thị Hoài Nga
Tải tệp đính kèm

 

 

 

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, ISSN 0868-3808
Phát triển ngành công nghiệp môi trường ở Việt Nam
15/04/2021
Nguyễn Ngọc Khánh
Tải tệp đính kèm

 

32

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Ứng dụng OKR tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần CNG Việt nam
01/04/2021
Nguyễn Thị Kim Ngân, Hoàng Trung Quân
Tải tệp đính kèm

 

33

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Một số giải pháp phát triển du lịch di sản địa chất gắn với phát triển bền vững tại Việt Nam
31/03/2021
Nguyễn Lan Hoàng Thảo, Nguyễn Thanh Thủy
Tải tệp đính kèm

 

34

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí công thương (ISSN: 0866-7756)
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
01/03/2021
Nguyễn Ngọc Khánh
Tải tệp đính kèm

 

35

Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Tạp chí đồng hành việt
Phát triển làng nghề khu vực đồng bằng Sông Hồng nhìn từ đặc điểm các hình thức tổ chức kinh doanh
01/03/2021
Phạm Thu Trang
Tải tệp đính kèm

 

36

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
质量与市场。 Quality & Market
高管背景特征与公司投资水平:基于越南上市公司的实证研究
26/02/2021 (Không tính điểm)
Hoàng Thị Thủy, Nguyễn Thị Yến
Xem trang web...

 

37

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỎ - ĐỊA CHẤT
Phân tích tình hình bố trí lao động tại lò chợ vỉa 11 (Áp dụng cơ giới hóa đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm) tại công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV
29/01/2021
Bùi Thị Thu Thủy, Đào Anh Tuấn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Kiên Trung
Xem trang web...

 

38

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỎ - ĐỊA CHẤT
Ứng dụng thuật toán K-Means trong phân cụm khách hàng mục tiêu
29/01/2021
Phạm Kiên Trung, Lê Văn Chiến, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Văn Thưởng
Xem trang web...

 

39

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Journal of World Energy Law and Business
What prospects for shale gas in Asia? – Case of shale gas in China
16/01/2021
Lê Minh Thống, Đỗ Hữu Tùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thanh Thủy
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm

 

 

 

 

 

Bài viết mới

Journal of the Polish Mineral Engineering Society

Journal of the Polish Mineral Engineering Society

» Chi tiết

Polish Mineral Engineering Society

Professsor, Universtiy of Canbera

» Chi tiết

Polish Mineral Engineering Society

Professsor, Universtiy of Canbera

» Chi tiết

Call for paper

Mineral activities are formed by a wide range of mineral exploration, excavation, enrichment, transportation and sales. The contribution of mineral activities to the nations wealth and the sustainable development is more and more globally important

» Chi tiết

Lễ bảo vệ tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử K63

Thế hệ Rồng vàng đầu tiên của chuyên ngành Quản_Trị_Thương_Mại_Điện_Tử đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, chính thức kết thúc 4 năm thanh xuân rực rỡ tại HUMG.

» Chi tiết

Bước nhảy tân sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh DANCE FEBA 2022

Tối qua ngày 25/5 ngày hội bước nhảy dành cho các bạn tân sinh viên Khoa Kinh tế khóa 66 do LIÊN CHI ĐOÀN – LIÊN CHI HỘI KHOA KINH TẾ & QTKD – HUMG tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.

» Chi tiết

Giới thiệu ngành Kế toán

Các thông tin tuyển sinh ngành Kế toán

» Chi tiết